Witamy na stronie kancelarii

Komornik Sądowy 
Tomasz Stefanowski
Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ul. Szafera 188 C ,71-245 Szczecin

Kancelaria przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 - 16.00

Dyżur zastępcy komornika
wtorek 1300 - 1600

Telefony są czynne od poniedziałku do piątku

w godz. od  9.00 - 15.00

 

kancelaria@komornik7.szczecin.pl

tel. kom. 797 437 223,  

fax (091) 433 07 41
Wpłaty w sprawach proszę dokonywać na rachunek kancelarii lub osobiście w kancelarii komorniczej:

55 1090 1900 0000 0001 1007 4998
Santander Bank Polska SA

Przy wpłatach należy podawać sygnaturę sprawy oraz dane osoby wpłacającej.Adres skrzynki epuap zastępcy Komornika dla podmiotów administracji rządowej i samorządowej:
/ZASK_KS_TOMSTEF/domyslna

O kancelarii

Komornik Artur Masojć uprzejmie zawiadamia, że kancelaria dnia 31 maja 2024 r. (piątek) będzie zamknięta.

Komornik Artur Masojć uprzejmie zawiadamia, że kancelaria dnia 2 maja 2024 r. będzie zamknięta.

Dodatkowo komornik od 1.1.2024 r. może przyjmować sprawy z właściwości działania Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, która obejmuje właściwość Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądu Okręgowego w Koszalinie i Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu, Strzelcach Krajeńskich, Słubicach i Sulęcinie.
Sąd Okręgowy w Koszalinie obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku i Wałczu.
Sąd Okręgowy w Szczecinie obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie, Szczecinie (Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum oraz Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód), Świnoujściu.

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych:
Art. 10 ust. 1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1–2a, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Art. 10 ust. 3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.”

Zastępca Komornika Artur Masojć uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych może przyjmować sprawy należące do właściwości Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Właściwość można sprawdzić pod adresem:
https://szczecin-pz.sr.gov.pl/szukaj/pytanie.html
albo
https://www.szczecin-centrum.sr.gov.pl/container/pdf/wlasciwosc.pdf

Komornik Artur Masojć uprzejmie zawiadamia, że kancelaria dnia 2 stycznia 2024 r. będzie zamknięta.

Zastępca Komornika Artur Masojć uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych może przyjmować sprawy należące do właściwości Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Właściwość można sprawdzić pod adresem:
https://szczecin-pz.sr.gov.pl/szukaj/pytanie.html
albo
https://www.szczecin-centrum.sr.gov.pl/container/pdf/wlasciwosc.pdf

FUNKCJĘ ZASTĘPCY ZMARŁEGO KOMORNIKA TOMASZA STEFANOWSKIEGO PEŁNI KOMORNIK ARTUR MASOJĆ. WSZELKA KORESPONDENCJA DOTYCZĄCA SPRAW PROWADZONYCH DOTYCHCZAS PRZEZ KANCELARIĘ ZMARŁEGO KOMORNIKA POWINNA BYĆ KIEROWANA NA DOTYCHCZASOWY ADRES. NUMER KONTAKTOWY DO KANCELARII POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

Tomasz Stefanowski komornik sądowy, Szczecin

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach.

komornik
Tomasz Stefanowski

Tomasz Stefanowski komornik sądowy, Szczecin

W dniu 18 listopada, podczas wykonywania czynności, we własnej kancelarii, została brutalnie zamordowana jedna z Naszych Koleżanek, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, Ewa Kochańska.Łączymy się myślami z Rodziną Naszej Koleżanki, mając jednocześnie świadomość, iż mogło to spotkać każdego z nas. Jako komornicy sądowi uważamy, że niezbędna jest nasza stanowcza reakcja na ten bestialski czyn.

W geście protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec komorników sądowych i ich pracowników –
od dnia 22 listopada 2022 r. (wtorek) do dnia 29 listopada 2022 r. (wtorek)
kancelaria pozostanie
zamknięta dla obsługi interesantów (przyjmowane będą wyłącznie wpłaty).

Wszelkie pisma oraz wnioski należy składać drogą pocztową.

Inspektor danych

Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński
e-mail: iod.szczecin.021@komornik.pl