RODO

Inspektor danych

Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński
e-mail: iod.szczecin.021@komornik.pl

Pełna klauzula informacyjna w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej - RODO, Zastępca Tomasza Stefanowskiego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artur Masojć Kancelaria Komornicza nr XVI w Szczecinie informuję:


I Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (art. 13 pkt 1 lit. a)


Administratorem danych osobowych jest Zastępca Tomasza Stefanowskiego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artur Masojć Kancelaria Komornicza nr XVI w Szczecinie z siedzibą przy ul. Szafera 188C, 71-245 Szczecin.

Pliki do pobrania: