Pliki do pobrania

Urzędowe formularze wniosku egzekucyjnego i skargi na czynność komornika dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-wniosku-o-wszczecie-egzekucji-oraz-skargi-na-czynnosci-komornika